.

.

.

April 12, 2011

သန္းေရႊနဲ႔မင္းေအာင္လိႈင္ ဘယ္သူႏိုင္


၁၀ - ၄ -၂၀၁၁ ရက္ေန႔မွစကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ဓါတ္ပံုမ်ားအား တပ္အသီးသီးရွိ ခ်ိတ္ဆြဲထားရာ ေနရာအသီးသီးမွ ျဖဳတ္ၿပီး ေသခ်ာစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္ ကကၾကည္းမွ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္း ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျဖဳတ္ၿပီးေၾကာင္း ဖံုးျဖင့္ျပန္လည္ တင္ျပၾကရန္လည္း ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

ထို႔ျပင္ ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ အစီအစဥ္အရ အရပ္ဘက္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးရွိ လစ္လပ္ရာထူးမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ား (ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးမွ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္) အမည္စာရင္းအား အတည္ျပဳရန္ တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ထံ တင္ျပရာ ၾကည္းတပ္မွအပ က်န္ေရတပ္၊ ေလတပ္ႏွင့္ လက္ရံုးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ အရာရွိမ်ားအား ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ညႊန္ၾကားလာသျဖင့္ ေလခ်ဳပ္ ေရခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအားလံုးက အံ့ၾသသြားခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ဦးသန္းေရႊဓါတ္ပံုျဖဳတ္ရန္ အမိန္႔ႏွင့္အတူ ယခု ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ဦးသန္းေရႊ၏ အရပ္ဘက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ စီစဥ္ထားသည့္ အမိန္႔ကို တပ္ခ်ဳပ္အသစ္မွ မလိုက္နာေတာ့ေသာ သေဘာဟုတ္/မဟုတ္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တပ္ခ်ဳပ္အသစ္ အေနျဖင့္ ဦးသန္းေရႊ၏ အမိန္႔အား မလိုက္နာေတာ့ဟု ဆိုပါက ဦးသန္းေရႊမွ ဒီအတိုင္း ၾကည့္ေန/မေန ဆိုသည္ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္၏ ေရွ႕ေရးအား တပ္မွဴးမ်ား၊ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ အရာရွိမ်ားအထိက စဥ္းစား ေဆြးေႏြးစရာမ်ားအျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူးပိတ္ရက္တြင္ ေျပာဆိုေနၾကေၾကာင္း အထူးသတင္းအျဖစ္ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ စစ္ဖက္နီးစပ္သူမ်ားမွ သတင္း ေပးပို႔လာပါသည္။

အထက္ပါ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ျဖစ္သြားေသာ ယခင္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မွဴးႀကီး(စက္မႈလက္မႈ) ဗိုလ္မွဴးႀကီးခ်န္ေမာင္ ယခုဦးခ်န္ေမာင္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၀န္ႀကီးဌာနအသစ္သို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ ေလတပ္မွ ခြက္ေပ်ာက္စစ္ဗိုလ္ အုပ္စု၀င္မ်ားအၾကားတြင္ မေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြါးေနၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ယခင္တပ္ခ်ဳပ္မွ တပ္မေတာ္အတြင္း ရာထူးလည္း မေပးႏိုင္၊ ၾကည္းတပ္နဲ႔ ေလတပ္မွအရာရွိအမ်ားစု အေနႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားကို မထိခိုက္သည့္ ၀န္ႀကီးဌာန အသစ္သို႔ ေျပာင္းရန္ ျပင္ေသာအခါတြင္မွ ယခုလို ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ မရေသးျခင္းသည္ သူတို႔၏ အခြင့္အလမ္းကို ပိတ္သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆေနၾက၍ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းလည္း သတင္းေပးပို႔လာပါသည္။

No comments: