.

.

.

April 25, 2011

ဦးပုိင္ရွယ္ယာ သတင္းဆိုး


ေခတ္သစ္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ေဆာင္ရြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တိုင္းမွဴးေတြက အာဏာ လက္မဲ့ ဘဝမွာ အလုပ္မရွိ အလုပ္ရွာကာ တပ္ေတြလွည့္လည္ စစ္ေဆးေနရပါတယ္။ ဦးပိုင္ရဲ႕ ျဖတ္ေတာက္မႈေအာက္မွ တပ္မေတာ္သားမ်ား အေနနဲ႔ မြန္းက်ပ္ေနရတဲ့အထဲ တပ္မေတာ္ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန တခါမွ မလုပ္ဘူးတာေတြ ေလွ်ာက္လုပ္ ေနရတာေတြေၾကာင့္ တပ္ေတြမွာ အစိုးရသစ္နဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္ (တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္) အသစ္ေအာက္တြင္ အေတာ္ေလး ကိုးယိုးကားရားႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ေနရေၾကာင္း စစ္ဘက္ နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ အသစ္ေျပာင္းၿပီ ဆိုေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲလည္း မဟုတ္၊ တပ္ခ်ဳပ္လည္း မဟုတ္ေတာ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အပြင့္တပ္ထားေသာ ဦးသန္းေရႊအား မည္ကဲ့သို႔ ဆက္ဆံသြားရမည္ကို နားမလည္သလို သတင္းစာေတြ၊ တီဗြီေတြ၊ စာေစာင္ေတြမွာ ပါေနတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ (၁၂) ရပ္ေတြ၊ ျပည္သူ႔သေဘာထားေတြကလည္း မေျပာင္းလဲေသးတာကို ေတြ႔ေနရတာေၾကာင့္ ေခါက္ရုိးက်ိဳးေနတဲ့ ပံုစံခြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း တပ္တြင္းမွာ တီးတိုး ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕ သတင္းထုတ္လႊင့္ ခ်က္ေတြကလည္း မေျပာင္းလဲေသးတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။ စစ္သည္ေတြရဲ႕ နားမလည္ႏိုင္မႈကို အရာရွိေတြကလည္း ရွင္းျပဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲေနတဲ့ အေနအထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာပဲ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ စီးပြါးေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ရဲ႕ အစုရွယ္ယာမ်ားကို အရာရွိ/စစ္သည္ အားလံုး မဝယ္မေနရဆိုေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္က ရုတ္တရက္ ထြက္လာလို႔ တပ္တြင္းကို အေတာ္ ဂယက္ရိုက္ေစခဲ့ပါတယ္။ အရင္ကေတာ့ ေလတပ္စခန္းအလိုက္ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလွ်င္ သိန္း (၃ဝဝ) က်ပ္ ျပည့္ေအာင္ ထည့္ဝင္ရမည္ ဆိုတာသာ ရွိခဲ့ၿပီး မျပည့္ေသာ တပ္မ်ားအတြက္ ကက (ေလ) အစီအစဥ္နဲ႔ ထည့္ေပးထားတယ္ဆိုကာ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရုံးမွ တဘက္လွည့္ျဖင့္ ေငြေတြ ထည့္ေပးထားရတယ္လို႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ တပ္ေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္လို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးဖို႔ ဌာနခ်ုဴပ္မွဴးမ်ားအား မဲဆြယ္ေစေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဦးပိုင္ အျမတ္ေငြမ်ား ပိုရရွိကာ တပ္မ်ားရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ အဆင္ေျပသလို ရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ေစတနာ ဗလာပြ စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားက စိုက္ေပးသလိုလိုနဲ႔ ဆက္ၿပီး မစိုက္ႏိုင္တာလား၊ စိုက္ထားတဲ့ေငြကို တဘက္လွည့္နဲ႔ အရာရွို၊ စစ္သည္ လစာေတြထဲက ျပန္ေတာင္း လာတာလား ဆိုတာကေတာ့ အခုထြက္လာတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္က ဦးပုိင္ကိုင္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦးသာ အသိဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွ တင္ျပျပီးခဲ့တဲ့ သတင္းေတြထဲမွာ အသစ္ ေရာက္ရွိလာတဲ့ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ေတြက ေျပာင္းသြားခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြအေပၚမွာ စာရင္းရွင္းတမ္း မေၾကလည္ၾကေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးပုိင္ကဲ့သို႔ိေသာ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား ရႈပ္ေထြးမႈ ရွိႏုိင္ေလရာ လိုေငြျပေနမူကို အဲဒီညြန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သံုးသပ္ တင္ျပလာပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ဦးပိုင္ ထည့္ဝင္ေငြဟာ ထည့္ၿပီးရင္ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ အျမတ္ေငြကိုသာ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေပးၿပီး အရင္းကိုေတာ့ ျပန္ထုတ္ခြင့္ မရွိတဲ့အတြက္ အရာရွိ/စစ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းမွ ထည့္ဝင္ရန္ မည္သူမွ စိတ္မဝင္စားၾကပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း အာဏာလြဲေျပာင္းမႈ အၿပီးမွာပဲ တပ္မေတာ္သားမ်ားအားလံုး ရွယ္ယာဝင္ရန္ႏွင့္ ထည့္ဝင္ရမည့္ သတ္မွတ္ပမာဏအား ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာမွာ မ်က္လံုးျပဴး ၾကရပါေတာ့တယ္။ စစ္သည္အားလံုးက တစ္ဦးလွ်င္ (၁၅) သိန္းက်ပ္၊ ဒုဗိုလ္မွ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္ထိက (၃ဝ) သိန္းက်ပ္၊ ဒုမွဴးႀကီးနဲ႔ အထက္က သိန္း (၅ဝ) က်ပ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီပမာဏ ျပည့္မီေအာင္ လစာထဲက ျဖတ္သြားမယ္လို႔ ေျပာသလို အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္မ်ားကိုေတာ့ ျပည္နယ္/တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားရဲ႕ ေဒသရံပံုေငြမွ အခ်ိဳးက် ထည့္ေပးမယ္ လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ အခုကာလမွာ တစစ တိုးလာတဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ မေလာက္ငတဲ့ လစာရိကၡာ၊ မ်ားျပားလွေသာ သင္တန္းမ်ားရဲ႕ စရိတ္မ်ားအၾကား လံုးျခာလည္လိုက္ေနၾကေသာ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ားအတြက္ နားလည္ရခက္တဲ့ ဦးပိုင္ရွယ္ယာ ျဖစ္လာပါတယ္။ လစာထဲက ျဖတ္ရင္လည္း ဒီ ပမာဏဟာ အေတာ္မ်ားသလို အာဏာပိုင္ေတြက ထည့္ေပးမယ္ ဆိုတာကလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဒီ ေငြေတြကို ျပန္ထုတ္ မရေတာ့တဲ့အတြက္ တပ္မွထြက္သြား ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ တပ္ထဲမွာ မရိွေတာ့ရင္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဦးပိုင္က အျမတ္ထြက္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တပ္ထဲကေန မထြက္ေအာင္ စေပၚ ေတာင္းထားသလိုပဲလို႔လည္း အရာရွိအမ်ားစုက တြက္ဆ ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။ အရပ္သားအစိုးရ လို႔သာဆိုေသာ္လည္း ယခင္အတိုင္း မေျပာင္းလဲေသးတဲ့ အေနအထားကို စိတ္မသက္သာစြာ ၾကည့္ေနရင္းမွာဘဲ ဦးပိုင္ရွယ္ယာ အိပ္မက္ဆိုးက ေျခာက္လွန္႔လာျပန္ပါၿပီ။ မေျပာင္းလဲတာကမွ ပိုေကာင္းဦးမယ္လို႔ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕ ညီးတြားေနၾကသလို ၂ဝ၁၁ အနာဂတ္သည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားမွ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: