.

.

.

May 16, 2011

ထူးထူးျခားျခား ေလတပ္အေျပာင္းအေရြ႕

တပ္မေတာ္ေလတြင္ အသုံးျပဳေနေသာ MI-17 ရဟတ္ယာဥ္

၁။ ထူးထူးျခားျခား ေလတပ္ရဲ႕အေျပာင္းအေရြ႕ သတင္းမ်ားအား “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရုံး (ေလ) က အရာရွိမ်ားနဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားထံမွ သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ စစ္ရုံးမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ရာထူးတိုးျမွင့္မယ့္ အရာရွိႀကီးမ်ားအတြက္ အထူး ႏွစ္ပတ္သင္တန္းဟာ ၂၅-၄-၂၀၁၁ မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၅-၅-၂၀၁၁ တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီသင္တန္းမွာ ေလတပ္မွ (၁၈) ဦး ပါရွိၿပီး သူတို႔အား တာ၀န္ေပးအပ္မယ့္ တပ္သစ္မ်ားစာရင္း အမိန္႔ထြက္မလာပဲ ယာယီ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားအျဖစ္နဲ႔ မူလတပ္မ်ားတြင္သာ အမိန္႔ထုတ္မည့္ေန႔ကို ျပန္ေစာင့္ေနၾကရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၂။ သို႔ေသာ္လည္း MiG-29 ေမာင္းေသာ ေလသူရဲတစ္ဦးျဖစ္သူ D.S.A - 38 ဆင္း ဗိုလ္မွဴးလႈိင္ျမင့္နဲ႔ F-7 ေမာင္းတဲ့ D.S.A-38 ဆင္း ဗိုလ္မွဴးလင္းကို တို႔ ႏွစ္ဦးမွာမူ ၅-၅-၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အပြင့္မ်ား တင္ခဲ့ျပီးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေလသူရဲ (၉) ဦး အနက္ တန္းျပီး အပြင့္တင္ ရသူမ်ားမွလြဲကာ က်န္သူမ်ားဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တပ္မွဴး၊ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးကြပ္ကဲမႈ ဌာနမွဴး ရာထူးမ်ားျဖင့္ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

၃။ တဖန္ စက္မႈလက္မႈ အရာရွိ (၉) ဦး စလံုးကေတာ့ လထခ (ရွမ္းတဲ) ရွိ ရဟတ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္ေရးဌာန (Mi-17 ရဟတ္ယာဥ္စက္ရံု) သို႔ ေရာက္ရွိၾကပါတယ္။ က်န္ေနေသာ ခြက္ေပ်ာက္ အရာရွိမ်ားအနက္ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) တို႔ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားသာ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕သို႔ ေျပာင္းလဲျပီး တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေစေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

၄။ အဆိုပါ ခြက္ေပ်ာက္အရာရွိ အခ်ိဳ႕ကိုသာ တပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ျပီး က်န္အရာရွိမ်ားရဲ႕ ေရွ႕ေရးအတြက္ကိုေတာ့ စဥ္းစားေပးျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ အရာရွိမ်ားမွာ ႏႈတ္ထြက္စာမ်ား အသီးသီး တင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေလတပ္စခန္းမွဴးမ်ားမွ ၄င္းတို႔အား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) က ဆူပူ ၾကိမ္းေမာင္းမည္ကို စိုးရိမ္ျပီး ဆက္လက္ ထားရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားကလည္း မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလအထိ ၄င္းတို႔အား ဤသို႔ ထမင္းမစား ကြမ္းမစား ဆက္ထားႏိုင္မည္ကို ေစာင့္ၾကည့္မည္ဟု ဆိုကာ ႏႈတ္ထြက္စာလည္းမတင္၊ အရပ္ဘက္ေျပာင္းရန္လည္း မႀကိဳးစားပဲ ေပကပ္ကာ ေနေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

၅။ မၾကာခင္ကမွ ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ ရရွိထားေသာ D.S.A-41 ႏွင့္ D.S.A-42 တို႔မွ အရာရွိမ်ားတြင္လည္း မ်ားျပားလွေသာ ဗိုလ္မွဴးမ်ားထဲတြင္ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖစ္ရန္ မလြယ္ဟု သံုးသပ္ကာ ျပင္ပတြင္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဆံုးျဖတ္သူ မ်ားလာၿပီး ႏႈတ္ထြက္ခြင့္မ်ား တင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေလတပ္စခန္းမွဴးမ်ားမွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ထြက္စာတင္သူမ်ားအား ေခ်ာ့ေမာ့ ေျဖာင္းဖ်ေနၾကရေၾကာင္းႏွင့္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္သူစာရင္းကိုမူ စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) ထံ တင္ျပထားၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဆိုပါ ထြက္စာတင္သူမ်ားမွာ (၄၀) ဦးခန္႔ရွိၿပီး (၁၀) ဦးခန္႔ကို ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

၆။ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ေလတပ္စခန္း အသီးသီးတြင္ရွိတဲ့ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားအား ေလတပ္စခန္းမွဴးမ်ား ကိုယ္တိုင္ ေရးသား သံုးသပ္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ၅-၅-၂၀၁၁ ရက္ေန႔အေရာက္ ကက (ေလ) သို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္လံုၿခံဳစြာ ေပးပို႔ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

၇။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထက္ Senior က်တဲ့ ေလခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ အဆင့္တိုးျမွင့္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ကာ နစ္နာမႈ၊ မညီမွ်မႈမ်ား ခံစားေနရေသာ မ်ားျပားလွသည့္ ေလတပ္မွ အရာရွိမ်ား၏ အေျခအေနကို ေကာင္းမြန္လွပစြာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာေသာ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မည္ဟုေတာ့ ေလတပ္နဲ႔ နီးစပ္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ သံုးသပ္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

No comments: