.

.

.

June 3, 2011

အေစးမကပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း စည္း/ေကာ္ရဲ႕ဒုကၡ အပုိင္း(၄)


ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်ားကန္ၿပီး အႏိုင္ႏုိင္စည္းရုံုးေနရေၾကာင္း ဆက္တိုက္ သတင္းတင္ေပးလ်က္ရွိရာ (စည္း/ေကာ္) အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းသန္းရဲ႕ နိဂံုးခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ယခုလို ဆက္လက္ ေပးပို႔လာပါတယ္။

တိုင္းစည္းရုံးေရေကာ္မတီ ဥကၠဌ တိုင္းမွဴးမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္ကိုတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပါးစပ္ျဖင့္ေျပာေန၍ မရေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႔ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုျပန္ရာ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူ တပ္မွဴးအခ်ဳိ႕က မ်က္နွာပ်က္သြားၿပီး လက္ေတြ႕ပံ့ပိုးေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္တဲ့ တိုင္းမွဴးအေပၚ သံေဝဂတရားရတဲ့ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ သက္ျပင္းခ်ရင္း ျပန္ၾကည့္ခဲ့တယ္လို႔ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့သူ အရာရွိႀကီးတစ္ဦးထံမွ သိရွိရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး တိုင္းမွဴးက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားးရာမွာ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးရာတြင္ တင္ျပခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ေအာက္ကို သိရွိေအာင္ ထိမိေသာ ညႊန္ၾကားမႈ မေပးႏုိင္ေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုျပန္ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ပယ္ထားသူမ်ား၊ ထြက္ခြာျခင္း ျပဳခဲ့သူမ်ားသည္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္အတြက္ ႀကီးမားသည့္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ မိမိတို႔အရာရွိ/ စစ္သည္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အေပၚ သစၥာရွိစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေစေရးကို တာဝန္ရွိသူအဆင့္ဆင့္မွ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို အဲဒီအရာရွိေတြကတဆင့္ သိရွိသြားမွာကို ထိတ္လန္႔ေနၾကၿပီး တပ္အတြင္းမွ သေဘာထားေျပာင္းလဲမွာကို လြန္စြာစိုးရိမ္ေနေၾကာင္း ေပၚလြင္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာမွာ လံုျခံဳေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးကို သိရွိထားရန္လုိအပ္ၿပီး၊ မိမိလံုျခံဳေရးလုပ္ေနသည့္ေနရာ အပါအဝင္ က်န္ရွိသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ဆက္စပ္သိရွိႏိုင္ေရး ေလ့လာေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ အထူးမွာၾကားရာ လံုျခံဳေရးအတြက္ ပူပန္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို လံုျခံဳေရးတာဝန္ခံသည္ တာဝန္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ၿပီး ရကရ (ရန္ကုန္တိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔)၊ B.E (စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္း) စသည္တို႔ ရွိၾကေသာ္လည္း ပင္ရင္းတပ္မွ တပ္မွဴးသည္ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတပ္ကို ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေအာင္ ျပဳလုပ္လိုပါက လံုျခံဳေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးကို လံုးဝေလွ်ာ့၍ မရေၾကာင္းကို မိမိေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ မွာၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုျပန္ရာ တိုင္းမွဴးထိုင္ခံုလႈပ္မွာကို စိုးရိမ္ေနလို႔ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးကိစၥကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ မွာၾကားခဲ့တာလို႔ သံုးသပ္တင္ျပလာပါတယ္။ ကကေထာက္သို႔ ရန္ပံုေငြေပးသြင္းတဲ့ ဆုိင္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တင္ျပထားသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး အခုိင္အမာရွိေနပါက တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဖယ္ရွားေရးကို ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိျပန္ရာ တပ္မွဴးတခ်ိဳ႕က သက္ျပင္းရွည္ မႈတ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ျပီး တိုင္းမွဴးက ေျပာၾကားရာမွာ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သည့္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ အနီးအနားတြင္ မရွိသည့္အတြက္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မရွိျခင္း၊ ေျမေနရာက်ယ္လာျခင္း၊ ေရျပဳန္းတီးမႈမရွိျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ခံစားရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ေပမဲ့ တိုင္းမွဴးရဲ႕ ႀကံဖန္ၿပီး အက်ိဳးရလာဒ္ ဆြဲထုတ္ေနပံုကို အရာရွိတခ်ဳိ႕က မႀကိဳက္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အရာရွိစစ္သည္ေတြရဲ႕ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေလွ်ာ့နည္းမႈႏွင့္ တပ္ေနေပ်ာ္ေရး စီမံခ်က္ မေအာင္ျမင္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတြင္ အထက္ပါ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားကို ကကေထာက္သို႔ ျပန္အပ္လိုက္ရသည့္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း တီးတုိးေဝဖန္ၾကပါတယ္။

တိုင္းမွဴးမွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႔မ်ားတြင္ စစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းစီမံခ်က္၊ သင္ရိုးဇယား၊ သင္ရုိးမာတိကာ စသည္တုိ႔ ျပည့္စံုစြာျဖင့္ စနစ္တက် ေရးဆြဲတင္ျပၿပီး ဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ေပးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မႈအေနႏွင့္ တင္ျပထားသည့္ ေထာက္ပံ့မႈအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ဝင္ေငြရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြရွိမွသာ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ ေထာက္ပံ့ေပးပါက အမွန္တကယ္ တိုးတက္လာမွာျဖစ္သျဖင့္ စာရင္း/ ဇယားမ်ား မွန္ကန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မ်ားကို စစ္ေဆးရာတြင္ တပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး (၄) ရပ္ႏွင့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ စစ္ေဆးေပးရန္ႏွင့္ စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ သာမန္အေျခအေနႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္၍ မရေၾကာင္း၊ မိမိလံုျခံဳေရးကင္းမ်ားအား လိုက္လံစစ္ေဆးရာတြင္ ကင္းေစာင့္ရဲေဘာ္အား စကားဝွက္ ေပးထားေသာ္လည္း စကားဝွက္ကို မသိေၾကာင္း၊ အျခားမလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ေတြ႔ရသျဖင့္ လံုျခံဳေရးအား တိတိက်က် စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ တပ္မွဴးမ်ားမွ ကင္းစစ္ရာတြင္ ၾကည့္ရံုုၾကည့္သည့္သေဘာ မဟုတ္ဘဲ စစ္ေဆးသည့္သေဘာေဆာင္ရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုျပန္ရာ လုံၿခဳံေရးကင္းမ်ားရွိ တပ္စုတစ္စု တာ၀န္ယူရမည့္ေနရာတြင္ တပ္စိတ္အဆင့္သာ မႏိုင္တဲ့၀န္ ထမ္းေနရမွန္း တပ္မွဴးမ်ားက သိေနေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တိုင္းလုံး လုံၿခဳံေရးအပိုင္း ဆိုင္ရာမွာ တိုင္းမွဴးအေနနဲ႔ ျပႆနာအားနည္းခ်က္ရွိလို႔ ေျပာၾကားသြားဟန္တူေၾကာင္း စသျဖင့္ “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔ရင္း သံုးသပ္ တင္ျပသြားပါတယ္။

No comments: