.

.

.

July 17, 2011

K.I.A ႏွင့္ စစ္တပ္ ေျမျပင္တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ ေန႔ ညေနပိုင္း ၄ နာရီဝန္းက်င္ မွာ K.I.A ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ လိုင္ဇာ အနီးရွိ ၊ ခါယာ ( Hka Ya ) ေက်းရြာ တြင္စစ္တပ္မွ ခလရ ( ၅၆ ႏွင့္ ၇၄ ) တို႔ႏွင့္ K.I.A စစ္တပ္တို႔ အၾကားတိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့ရာ စစ္တပ္ဘက္တြင္ K.I.O မွ ခဲြထြက္သြားခဲ့ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္လက္ခံထားတဲ့ လဆန္ေအာင္ဝါ ( La Sang Aung Wa ) ရဲ႕ စစ္သားမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ တိုက္ပဲြဟာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနရာ စစ္တပ္ဘက္မွ အနည္းဆံုး ၃ ဦး က်ဆံုးသြားေၾကာင္း ဂ်ိန္းေဖါ့ကဆာ ( Jing Hpaw Kasa ) မွ သတင္းေပးပို႔ လာပါတယ္။


အလားတူ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ မွာပင္ လိုင္ဇာ အနီးရွိ ခါယာ (Hka Ya ) ေက်းရြာ တဝိုက္တြင္ ထပ္မံ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားရာ စစ္တပ္မွ စကခ ( ၂၁) လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း တစ္ရင္းမွ ဗိုလ္မွဴး စိုးႏိုင္ဝင္း ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး ေအာင္ႏိုင္ဝင္း တို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္ေၾကာင္း ( ၁ ၊ ၂ ) အား K.I.A မွ တပ္ရင္း ၂၅ ဟာ ျပည္သူ႔ စစ္အဖြဲ႔တို႔ပူးေပါင္းၿပီး တိုက္ခုိက္ရာ စစ္တပ္ ဘက္မွ အနည္းဆံုး ၁၀ ေယာက္က်ဆံုး သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ိန္းေဖါ့ကဆာ ( Jing Hpaw Kasa ) မွသတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: